Green Energy Poland SA

Zielony FIZAN

Głównym projektem GEP SA jest Zielony Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (www.zielonyfizan.pl).

Zielony FIZAN jest funduszem stworzonym we współpracy z BPS TFI SA  (www.bpstfi.pl). Właścicielem Towarzystwa jest Bank BPS – lider polskiego sektora bankowości spółdzielczej.

Zielony FIZAN to unikatowy fundusz na polskim rynku finansowym. Łączy w sobie kilka cech dotychczas niedostępnych dla inwestorów. Fundusz planuje uruchomić produkcję energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii (OZE):

1)        elektrownie wiatrowe,

2)        elektrownie wodne,

3)        biogazownie, elektrownie na biomasę,

4)        urządzenia wykorzystujące energię słoneczną,

5)        urządzenia wykorzystujące energię geotermalną.

Zielony jest funduszem konstrukcyjnym: kupuje gotowe projekty elektrowni w segmencie OZE, buduje je, uruchamia produkcję, a następnie sprzedaje końcowym nabywcom. Dzięki temu Fundusz jest w stanie generować wysokie stopy zwrotu. Charakter inwestycji Zielonego jest więc porównywalny z działalnością funduszy typu private equity.

Zielony wyemituje certyfikaty inwestycyjne. Celem FIZAN-u jest sfinansowanie budowy parku elektrowni w źródłach OZE  o łącznej mocy ok. 95 MW. Park będą tworzyć farmy wiatrowe lądowe, farmy fotowoltaiczne oraz małe elektrownie wodne.

I Emisja certyfikatów inwestycyjnych odbyła się w I kwartale 2012 roku – zebrano ponad 15 mln zł. Trwają prace nad II emisją, która planowana jest na IV Q 2012 roku.

Fundusz tworzony jest na 5 lat. Wyjście Funduszu  z pierwszych inwestycji planowane jest po 12-24 miesiącach produkcji prądu (2014 rok).

Bankiem depozytariuszem Funduszu został  Reiffeisen Bank SA.


Dowiedz sie wiecejo naszej ofercie