Green Energy Poland SA

Zielony FIZAN

Zielony FIZAN to unikatowy fundusz na polskim rynku finansowym. Łączy w sobie kilka cech dotychczas niedostępnych dla inwestorów indywidualnych. Fundusz planuje uruchomić produkcję energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii (OZE):

1) elektrownie wiatrowe,
2) elektrownie wodne,
3) biogazownie, elektrownie na biomasę,
4) urządzenia wykorzystujące energię słoneczną,
5) urządzenia wykorzystujące energię geotermalną,

Zielony jest funduszem konstrukcyjnym: kupuje gotowe projekty elektrowni w segmencie OZE, buduje je, uruchamia produkcję, a następnie sprzedaje końcowym nabywcom.

Celem inwestycyjnym Zielonego jest zbudowanie pracujących elektrowni o mocy ponad 100 MW.

Już niedługo przeczytasz więcej na ZielonyFIZAN.pl.

Dowiedz sie wiecejo naszej ofercie