Green Energy Poland SA

Zielona energia może być tańsza już za rok

W ubiegłym roku Polska miała 7,1 proc. energii z odnawialnych źródeł, w przyszłym może to być ponad 10 proc.

Do tej pory nie udawało się wypełniać obowiązkowego celu produkcji energii odnawialnej. W latach 2010 – 2012 ma to być 10,4 proc. Zdaniem ekspertów ten poziom zostanie przekroczony w przyszłym roku. – Bez zmian obecnie obowiązujących przepisów i braku nowej ustawy szacuję, że w przyszłym roku nastąpi przekroczenie celu 10,4-proc. udziału produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł – mówi Grzegorz Wiśniewski, szef Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Oblicza, że w latach 2011 – 2012 zostaną założone farmy wiatrowe o mocy 0,8 – 0,9 GW, ok. 0,3 GW może powstać w projektach spalających biomasę i prawie 0,1 GW w biogazie. To oznacza, że na przełomie 2011 i 2012 r. będzie na rynku za dużo tzw. zielonych certyfikatów – świadectw pochodzenia energii. Teraz są one warte ponad 280 zł za MWh i decydują o opłacalności budowy nowych projektów. – Dopóki zwiększał się obowiązek sprzedaży zielonej energii, istniało zapotrzebowanie na certyfikaty. Jeśli nie wejdzie szybko nowa ustawa, będzie nam groziło załamanie ich cen – ocenia Michał Ćwil, dyrektor Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej.

Czytaj więcej

Dowiedz sie wiecejo naszej ofercie