Green Energy Poland SA

Większe wsparcie OZE przez UE

W czwartek, 6 października Komisja Europejska opublikowała projekty rozporządzeń dotyczących funduszy europejskich w ramach Polityki Spójności po roku 2013. Wsparcie Unii dla odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej ma być znacznie większe. Jednocześnie Komisja przewiduje wprowadzenie szeregu warunków, które kraje członkowskie będą musiały spełnić, zanim dofinansowanie zostanie uruchomione.

W bieżącym okresie budżetowym UE (2007-2013) Polska ma otrzymać łącznie 67,3 mld euro, jednak zaledwie 1,7 proc. tej kwoty ma trafić na wsparcie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. W przyszłym okresie budżetowym (2014 – 2020) sytuacja ta ulegnie znacznej poprawie: wsparcie dla odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej ma stanowić co najmniej 6 proc. alokacji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w najbiedniejszych regionach UE i aż co najmniej 20 proc. w regionach bogatszych, do których należeć będzie między innymi Mazowsze.

Nowością w systemie wdrażania funduszy europejskich po 2013 roku będzie znacznie mocniejsza niż obecnie warunkowość. Oznacza to, że zanim środki zostaną uruchomione, kraje członkowskie będą musiały spełnić warunki umożliwiające efektywne ich wykorzystanie– mówi Anna Drążkiewicz, Koordynator ds. klimatu i energii w Polskiej Zielonej Sieci.

Niezgodne z wyraźnymi intencjami Komisji Europejskiej wdrożenie dyrektywy „budynkowej” EPBD, które w istocie zliberalizowało wymagania ochrony cieplnej budynków w Polsce oraz wprowadzenie obowiązkowych, lecz nagminnie niewykonywanych, audytów i etykiet energetycznych, bez klas energetycznych i w oparciu o wadliwą metodologię pozwalającą audytorom wyznaczać dowolne współczynniki zapotrzebowania na energię cieplna, może skutkować ograniczeniem dostępu do funduszy unijnych po roku 2013 – powiedział Wojciech Stępniewski, kierownik projektu Klimat i Energia w WWF.

Czytaj więcej

Dowiedz sie wiecejo naszej ofercie