Green Energy Poland SA

Widok Energia planuje w sektorze OZE inwestycje warte 60 mln zł

Widok Energia, spółka która zadebiutowała w lipcu br. na rynku NewConnect, rozpoczyna realizację planu inwestycyjnego w wysokości 60 mln zł. Obecnie rozpoczęły się prace nad pozyskaniem finansowania projektu.

Strategia rozwoju Widok Energia zakłada budowę grupy spółek z obszaru OZE. Pierwszą tego typu spółką jest Widok Energia (zakład granulacji). Docelowo Spółka zakłada tworzenie kolejnych spółek celowych potrzebnych na realizację następnych projektów.

Jeszcze w tym roku Widok Energia chce rozpocząć w Koniecwałdzie budowę elektrociepłowni opalanej biomasą o mocy 2 MW. Całkowity koszt brutto tej inwestycji ma wynieść ok. 25 mln zł. Rozpoczął się właśnie proces przygotowywania umowy
o dofinansowanie przez Ministerstwo Gospodarki po pozytywnej ocenie projektu na kwotę 12,23 mln zł.

- „Cały plan inwestycyjny, jaki chcemy zrealizować szacujemy na około 60 mln zł” – mówi Iwona Szmaja, Prezes Widok Energia. –”Rozpoczęliśmy już prace nad pozyskaniem dotacji na konkretne projekty oraz analizy dotyczące zewnętrznego finansowania” – dodaje Pani Prezes. – „Na koniec III kwartału chcemy mieć sprecyzowany plan jaka część inwestycji zostanie sfinansowana z emisji papierów dłużnych, jaka z wykorzystaniem linii kredytowych, a być może zdecydujemy się również na emisję akcji skierowaną do inwestorów instytucjonalnych” – podsumowuje Pani Prezes.

Spółka szacuje, że na sfinansowanie planu inwestycyjnego będzie potrzebowała ok. 20-25 mln zł.

Czytaj więcej

Dowiedz sie wiecejo naszej ofercie