Green Energy Poland SA

Fundusze inwestują w energię odnawialną, nie chcą już obligacji rządowych

Palmer Capital, spółka zarządzająca nieruchomościami, połączyła siły z wiodącą grupą w sektorze energii odnawialnej, by stworzyć pierwszy w Wielkiej Brytanii fundusz specjalizujący się w farmach słonecznych.

Fundusz, którego powstanie ma być oficjalnie ogłoszone dziś, zwróci się do towarzystw emerytalnych i ubezpieczeniowych, od których chce pozyskać 52 mln funtów. Pieniądze zostaną przeznaczone na przejęcie trzech parków solarnych zbudowanych i zarządzanych przez firmę Low Carbon. Łącznie produkują one ok. jednej trzeciej energii słonecznej w Wielkiej Brytanii.

Międzynarodowi inwestorzy coraz częściej spoglądają na rynek infrastruktury jako atrakcyjną alternatywę dla obligacji rządowych. Od zarządzania lotniskami i opłatami drogowymi po utrzymywanie rządowych szkół i szpitali duże instytucje szukają długoterminowych, stałych źródeł dochodów, które pokryłyby ich długoterminowe zobowiązania.

– Chodzi o to, że pozwoli to inwestorom instytucjonalnym lokować pieniądze w aktywa, które są stabilne i długoterminowe – powiedział Alex Price, prezes Palmer Capital. – Inwestorzy nie tylko zbiorą punkty za swoją korporacyjną odpowiedzialność społeczną. To obszar, który w najbliższych latach może tylko rosnąć, ponieważ różnica pomiędzy potrzebami energetycznymi i podażą energii będzie się pogłębiać – dodał.

Czytaj więcej

 

Dowiedz sie wiecejo naszej ofercie