Green Energy Poland SA

Duńczycy wolą Polskę od Włoch

Duńska firma energetyczna, zajmująca się inwestowaniem w energetykę odnawialną, odzyskała 15 proc. udziałów w farmie wiatrowej na Sycylii, po tym jak policja przejęła aktywa od byłego udziałowca zamieszanego w związki z mafią.

Greentech zamierza ograniczyć swoją zależność od Włoch, gdzie produkuje ponad 168 megawatów dzięki energii wiatru. W marcu zrezygnowano z inwestycji na terenie kraju z powodu niepewnego rynku, lokalnej opozycji oraz zainteresowaniem firmy  Polską. Rząd Włoch, podobnie jak Hiszpanii i Wielkie Brytanii, podjął decyzję o ograniczeniu inwestycji w źródła czystej energii z powodu stagnacji w gospodarce

Firma planuje zainwestować co najmniej  100 mln euro (142 mln dolarów) w najbliższym roku oraz skredytować inwestycje w Polsce, Hiszpania i Niemczech na kwotę 400 mln euro. W maju Greentech połączył się  z GWM Renewable Energy i dzięki temu dysponuje odpowiednim kapitałem. Firma działa na terenie sześciu europejskich krajów.

Czytaj więcej

Dowiedz sie wiecejo naszej ofercie