Green Energy Poland SA

O nas

Green Energy Poland S.A. powstała w grudniu 2010 roku w celu organizacji finansowania dla inwestycji w odnawialne źródła energii. Spółkę tworzy zespół osób z unikatowym doświadczeniem: bankowym, inżynierii finansowej, ochrony środowiska i OZE, marketingu, budowy oraz eksploatacji farm wiatrowych. Specjalizujemy się w:

1. Organizacji finansowania projektów inwestycyjnych w odnawialnych źródłach energii;
2. Realizacji inwestycji w elektrownie wiatrowe;
3. Budowie farm wiatrowych pod klucz;
4. Inwestycjach bezpośrednich w projekty inwestycyjne w OZE;
5. Współpracy z inwestorami w branży OZE;
6. Doradztwie przy transakcjach sprzedaży – zakupu projektów OZE;
7. Doradztwie przy transakcjach kupna sprzedaży – zakupu pracujących farm wiatrowych.

GEP SA jest wyłącznym doradcą BPS TFI SA przy organizacji funduszu inwestycyjnego Zielonego FIZAN.

Obecnie GEP (razem z partnerami branżowymi) posiadają projekty farm wiatrowych z pozwoleniami na budowę o łącznej mocy 50 MW. W pipeline na 2013-2014 są elektrownie wiatrowe o mocy kolejnych 60 MW.

Zapraszamy do współpracy właścicieli projektów elektrowni OZE a także  inwestorów, którzy planują inwestycje w odnawialne źródła energii.

Dowiedz sie wiecejo naszej ofercie