Green Energy Poland SA

dr Marek Żytniewski dołączył do GEP SA

Do zespołu Green Energy Poland SA dołączył dr Marek Żytniewski.

Marek jest doświadczonym menedżerem w wielu obszarach biznesowych – posiada unikatowe doświadczenie w energetyce odnawialnej i finansach.

W swojej bogatej karierze zawodowej pracował w PGE Energia Odnawialna S.A. (2009 do 2011) jako Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego oraz Kierownik Projektu IPO. W tym czasie sprawował nadzór właścicielski nad spółkami z Grupy Kapitałowej PGE Energia Odnawialna, nadzorował prowadzenie operacji kapitałowych (M&A) w Grupie Kapitałowej PGE Energia Odnawialna.

W latach  2002 – 2007 pracował dla Grupy PZU, jako doradca prezesa a później jako członek zarządu w  Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

Największe sukcesy odnosił jednak jako Pierwszy Wiceprezes w Pioneer Pierwsze Polskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (od 1993 do 2001). Do obowiązków Marka należało m.in.: kierowanie pracami zarządu towarzystwa, nadzór nad działalnością operacyjną towarzystwa, nadzór nad finansami i administracją, nadzór nad współpracą z agentem transferowym, z bankami depozytariuszami i z audytorem, współpraca z KPWiG i innymi organami administracji państwowej oraz nadzór nad sprzedażą i marketingiem.

W latach 1989 do 1993 pracował w Ministerstwie Finansów jako Wicedyrektor Departamentu Długu Publicznego. W tym czasie przygotował pierwsze emisje bonów skarbowych, obligacji nominowanej w dolarach USA, obligacji państwowej pożyczki jednorocznej oraz obligacji państwowej pożyczki trzyletniej.

Marek ma także za sobą bogatą karierę akademicką: pracował jako adiunkt w Instytucie Gospodarki Narodowej (od 1981 do 1989). Jest  absolwentem SGH, Ecole Nationale d’Administration (1990 – 1991, studia podyplomowe), Instytutu Gospodarki Narodowej (1989-04) w której obronił doktorat. Posiada także Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.

W Green Energy Poland SA Marek został Członkiem Zarządu i Dyrektorem Zarządzającym.

Dowiedz sie wiecejo naszej ofercie