Green Energy Poland SA

Sukces I emisji certyfikatów Zielonego FIZAN

Zakończyła się I emisja certyfikatów inwestycyjnych Zielonego FIZAN.

Inwestorzy zapisali się i opłacili certyfikaty inwestycyjne o wartości 15,3 mln zł. Pozwoli to na uruchomienie inwestycji przez Fundusz o wartości ok. 75 mln zł.

Green Energy Poland SA jest wyłącznym doradcą BPS TFI SA w procesie inwestycyjnym Zielonego FIZAN. Obecnie GEP SA  przygotowuje projekty dla Komitetu Inwestycyjnego Funduszu. Pierwsze inwestycje planowane są już w II Q 2012 roku.

Dowiedz sie wiecejo naszej ofercie