Green Energy Poland SA

20% zamiast 15% – będzie wyższy obowiązek energii odnawialnej!

Resort Gospodarki przedstawił nową wersję rozporządzenia regulującego minimalny wymagany udział energii odnawialnej. Za dziewięć lat będzie on wynosić 20%  (zamiast 15,5%).

Wskaźnik mocno rośnie już od przyszłego roku. Dość nieoczekiwanie w rozporządzeniu, nad którym Ministerstwo Gospodarki pracuje już drugi rok, po raz kolejny zwiększono wymagany udział energii ze źródeł odnawialnych. Obowiązek zakupu zielonej energii istotnie wrośnie już od przyszłego roku.
Zgodnie z obowiązującym obecnie rozporządzeniem z 2008 roku od przyszłego roku każdy sprzedawca energii będzie musiał wykazać się zakupem zielonych certyfikatów pokrywających przynajmniej 10,9 proc. sprzedanej energii. Taką wysokość wskaźnika OZE Ministerstwo Gospodarki planowało do niedawna utrzymać w nowej wersji aktu wykonawczego.
Teraz postanowiło jednak znacznie zwiększyć ten poziom. W przyjętym w styczniu projekcie rozporządzenia wskaźnik udziału OZE na przyszły rok wzrasta do 12 proc.

Ministerstwo Gospodarki postanowiło dodatkowo przedłużyć horyzont wsparcia do 2021 roku. Do tego czasu mamy już zużywać w kraju 20 proc. zielonej energii. To więcej, niż wymaga od nas Unia Europejska. Zgodnie z zobowiązaniami Polski udział energii z OZE w 2020 roku ma wynieść 15 proc. Nowe rozporządzenie nakłada natomiast na spółki energetyczne obowiązek sprzedaży w 2020 roku przynajmniej 19 proc. zielonej energii.

Zwiększenie udziału energii odnawialnej w 2020 roku do 19 proc. oznacza, że jej produkcja będzie musiała wzrosnąć do tego czasu niemal trzykrotnie. W 2010 roku produkcja energii w źródłach odnawialnych wyniosła niecałe 11 TWh. W 2020 roku będzie to musiało być już niemal 30 TWh.

Podniesienie wskaźnika udziału OZE w zużyciu energii elektrycznej jest efektem realizacji zobowiązań wynikających z Unijnego pakietu 3 x 20. Zgodnie z nim do 2020 roku Polska powinna zużywać 15 proc. zielonej energii finalnej brutto. Z tego udział zielonej energii elektrycznej ma, zgodnie z Krajowym planem działań na rzecz OZE, wynieść 19,13 proc.
Zbliżony do planowanego w nowym rozporządzeniu udział zielonej energii elektrycznej pojawia się w rządowych dokumentach już od dłuższego czasu. Zgodnie z przyjętą w 2009 roku Polityką Energetyczną Polski do 2030 roku u progu kolejnej dekady wskaźnik ten miał osiągnąć 19,3 proc.

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki http://www.cire.pl/pokaz-pdf-%252Fpliki%252F1%252FrozpOZE-2012projekt29_20120104.pdf

(źródło: CIRE.pl)

Dowiedz sie wiecejo naszej ofercie